LOGO ASLL ASSOCIACIÓ SANT LLUC PER L'ART - MATARÓ
idioma

 

L'ASSOCIACIÓ
Presentació
Història
Organigrama
Estatuts
ESPAIS
Secretaria
Sala al Casal
Sala a la Presó
Col·legi d'Aparelladors
ACTIVITATS
Taller Dibuix al Natural
Pintura a l'aire lliure
Visites i sortides culturals
Exposicions
Cursos i conferències
SERVEIS
Carnet de soci
Espais expositius
Webs i Blogs de socis
Fes-te soci

 

 

 

 

INSTRUCCIONS PER A INSCRIURE'S

  • S’han d’enviar, en un únic correu electrònic, els tres arxius següents:

   - Butlleta d’Inscripció (pdf)
   - Imatge de l’obra a concurs (jpg)
   - Document word amb la cara i dors del DNI o Permís de Residència i dues imatges d’obres recents de l’artista (doc)

  • El nom dels tres arxius ha de ser necessàriament el mateix: els dos cognoms separats per un guió i l’edat, només diferenciant-se per l’extensió.

   Per exemple, el concursant Sr. Josep Maria Planas García, de 45 anys, ha d’escriure:

   planas_garcia45.pdf (Butlleta d’Inscripció)
   planas_garcia45.jpg (Obra a concurs)
   planas_garcia45.doc (imatges del DNI o Permís Residència i d’obres recents).

  • El correu electrònic s’ha d’enviar a aquesta adreça:
  • premitorresgarcia2019@gmail.com

_________________________________________________


Butlleta d'Inscripció

   • Cal descarregar la Butlleta d’Inscripció que s’obre des d’aquesta pàgina i guardar-la al vostre ordinador.
   • NO COMPLIMENTAR-LA “ON LINE”, cal fer-ho des de l’arxiu pdf descarregat i guardat a l’ordinador.
   • Emplenar tots els camps de la Butlleta d'Inscripció.
   • Si el vostre ordinador no us permetés escriure en el formulari, si us plau imprimiu-lo en blanc i empleneu-lo a mà, amb lletra majúscula, clara i llegible, i llavors escanejeu-lo com a pdf.
   • La validació de la Butlleta d'Inscripció implica la veracitat de les dades consignades i l'aceptació total de les Bases del Concurs, així com la certificació o declaració jurada de novetat de l'obra.
   • Un cop emplenada, guardar-la amb el nom indicat (dos cognoms+edat.pdf)
   BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ (Descarregar)

Obra a Concurs

   • Cal proporcionar una imatge bona de l’obra que es presenta a concurs per poder ser valorada en pantalla pel Jurat, en format jpg, a 72 ppp de ressolució i 2 Mb màxim de tamany.
   • Donar-li el nom d’arxiu indicat (dos cognoms+edat.jpg)

DNI o Permís de Residència + Obres recents

   • En un document Word en blanc insertar les imatges escanejades o fotografiades del DNI o Permís de Residència (cara i dors).
   • No cal que sigui en color, però ha de resultar clar i llegible.
   • Insertar també dues imatges d’obres recents, per a ajudar a valorar l’obra presentada a concurs.
   • Donar-li al document el nom d’arxiu indicat (dos cognoms+edat.doc)

_________________________________________________

Enviar correu

   • Un cop tingueu els tres arxius preparats envieu-los en un únic correu a l'adreça indicada al començament.
   • Com a Assumpte del correu poseu: PREMI TORRES GARCÍA 2019

 

 

 

ASSOCIACIO SANT LLUC PER L'ART MATARÓ - c/ Bonaire 25, 2n - 08301 Mataró - e-mail: santlluc@santlluc.org